Hizmetlerimiz  
  Şirketimiz, deneyimli uzmanları ile hizmet verdiğimiz kurumların yasal defter ve belgelerini dönemler itibariyle denetime tabi tutmaktadır. Bu sayede incelemesini yaptığımız kurumda ilgili mevzuatın yerine getirilmesi sağlanırken, hatalı uygulamaların erken tespiti ve meydana gelmesi muhtemel risk ve zararların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Bu hizmetleri sunarken odak noktamız, iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunları aşabilmeleri için gerekli olan en doğru ve en güncel bilgileri, mevzuat çerçevesinde ve en uygun zamanda kuruma sunmayı sağlamaktır. Yani doğru zamanda doğru bilgi ile güncel kalabilmek.

Bu çerçevede sunduğumuz hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

 
 
 
 
Vergi Denetim ve Tasdik Hukuk ve Danışmanlık
 
Bağımsız Denetim Vergi Uyuşmazlıkları İncelemesi
ve Dava Süreç Yönetimi
 
Hile Denetimi